Home Uncategorized Steunfonds Julianabrug succesvol

Steunfonds Julianabrug succesvol

by onkar

Het Steunfonds Julianabrug, opgezet door de drie aannemers na het brugongeluk in Alphen aan den Rijn, is succesvol geweest. Door het Steunfonds is ongeveer € 70.000 aan voorschotten toegekend bij een totaal aantal van 16 beschikkingen. In kas zat een bedrag van € 1,25 mln. Dit blijkt uit het zogeheten slotdocument.

“Het was een noviteit en het is succesvol gebleken”, zegt bestuurslid Iris Hilhorst, in het dagelijks leven eigenaar van het Alphense advocatenkantoor MunnekeLourens. “Het ziet er naar uit dat dit initiatief in Alphen landelijk opgepakt gaat worden door Bouwend Nederland. In de bouwwereld gebeuren vaker ongevallen en zij gaan nu onderzoeken of zo’n steunfonds breed gedragen wordt in de bouwwereld”, aldus Hilhorst.

Geen rechtspersoonlijkheid
Het Steunfonds Julianabrug had geen rechtspersoonlijkheid en fungeerde als een feitelijke werkvorm van de drie betrokken aannemers. Het creëren van een rechtspersoon werd door hen als onnodig bureaucratisch geacht. In de praktijk heeft het niet belemmerend gewerkt en bleek het juist een praktische keuze. Wel hebben de aannemers zich ieder voor zich garant gesteld voor het gestorte bedrag.

Werkwijze
Er waren meerdere manieren mogelijk om met het Steunfonds in contact te komen. Diverse gedupeerden hebben zich in de opstartfase rechtstreeks bij het Steunfonds gemeld. Anderen hebben rechtstreeks contact opgenomen met één van de bestuursleden. De officiële route was, dat bewoners en bedrijven die schade leden of meenden te lijden, een schadeformulier van en bij de gemeente invulden (het zogenaamde Crasformulier). Dit formulier werd vervolgens in handen gesteld van het expertisebureau Van der Wal & Joosten dat de schade beoordeelde in opdracht van de verzekeraars van de drie aannemers alsmede van de CAR-verzekeraar van de gemeente. Als sprake was van primaire nood voor bewoner of bedrijf dan werd het Steunfonds ingeschakeld. Met vrijwel alle getroffen bedrijven zijn intakegesprekken gevoerd. Intakegesprekken met particulieren kwam niet voor. Deze schadegevallen werden veelal door de eigen verzekeraar adequaat opgepakt.

Geen pseudoverzekeraar
Elke schademelding door gedupeerde bedrijven is door het Steunfonds beoordeeld en op basis van redelijkheid en billijkheid zijn voorschotten toegekend. “Het betrof hier dus geen geschenk, maar een voorschot op een toekomstige verzekeringsuitkering. Hetzij van de eigen verzekeraar, hetzij van de verzekeraar van één van de schadeveroorzakende partijen”, aldus Hilhorst. “Iedere toekenning werd gecombineerd met een cessieverklaring, zodat het altijd teruggevorderd kan worden door de drie aannemers. Wij waren dus vooral een noodhulpverlener en geen pseudoverzekeraar. Onze besluiten tot toekennen van een voorschot waren niet gebaseerd op verzekeringstechnische gronden, maar op redelijkheid en billijkheid.”

Verbeterpunten
Ondanks dat het Steunfonds een succes is gebleken, zijn er ook verbeterpunten te noemen. “Wij beschikten niet over een eigen website, mailadres of telefoonnummer. Dat beperkte de bereikbaarheid van het Steunfonds. Gedupeerden vulden het Crasformulier in, dat werd doorgestuurd naar Van de Wal & Joosten. Daarna kwam het eventueel pas bij het Steunfonds terecht. Dat liep allemaal door elkaar heen en waren wij afhankelijk van anderen. Dat was omslachtig”, zegt Hilhorst. “Vergelijk het maar met het Waarborgfonds waar je rechtstreeks een beroep op kunt doen. Nu liepen we achter de feiten aan, terwijl je er eigenlijk gelijk wilt zijn voor de gedupeerden.” Ook de geografische reikwijdte van het fonds was te beperkt. Er waren gedupeerden die niet in het geografisch gebied vielen en die bijvoorbeeld wel inkomstenderving hadden doordat de Hooftstraat afgesloten was. Die vielen dus buiten de reikwijdte van het Steunfonds.”

Hete adem
Hilhorst is wel van mening dat mede door de inzet van het Steunfonds, verzekeraars ‘harder’ liepen om ook snel tot schade-uitkering over te gaan. “Die hebben wel onze hete adem in de nek gevoeld en door de verzekeraars is zelfs ook een coulancepot gecreëerd waardoor vlotter kon worden uitgekeerd.” Daar heeft het Steunfonds naar de mening van Hilhorst echt aan bijgedragen.”

Grote inzet
Hilhorst is zeer te spreken over de inzet van alle partijen betrokken bij het brugongeval. “Iedereen wilde snel vooruit en er is met veel inzet en kracht gewerkt door alle partijen om dat voor elkaar te krijgen.”

[“source-amweb”]

 

You may also like

error: Content is protected !!